สายเทอร์โมคับเปิ้ล(Thermocouple Wire)

สายต่อเทอร์โมคัปเปิ้ล(Compensating Cable)

 
รูป ชนิด รุ่น ขนาดสาย ขนาดพื้นที่ ฉนวน ทนอุณหภูมิ
K
(CA)
WCA-G
WCA-G
WCA-G
WCA-G
4/0.32x2
7/0.32x2
4/0.65x2
7/0.65x2
0.3
0.5
1.3
2.3
พี.วี.ซี -20-90C
K
(CA)
WCA-H
WCA-H
WCA-H
WCA-H
4/0.32x2
7/0.32x2
4/0.65x2
7/0.65x2
0.3
0.5
1.3
2.3
สายไฟเบอร์กล๊าส 0-270C
K
(CA)
WCA-H (SOS) 4/0.32x2 0.3 ข้างใน : สายไฟเบอร์กลาส
ข้างนอก
: สแตนเลสชีลด์
0-270C
K
(CA)
TC-CA 1/0.65x2 0.3 ข้างใน : สายไฟเบอร์กลาส
ข้างนอก
: สแตนเลสชีลด์
0-270C
J
(IC)
WIC-G 7/0.32x2
7/0.65x2
0.3
2.3
พี.วี.ซี -20-90C
J
(IC)
WIC-H
WIC-H
WIC-H
4/0.65x2
7/0.65x2
4/0.65x2
1.3
2.3
1.3
สายไฟเบอร์กล้าส 0-270C
J
(IC)
WIC-H (SOS) 4/0.65x2 1.3 ข้างใน : สายไฟเบอร์กลาส
ข้างนอก
: สแตนเลสชีลด์
0-270C
J
(IC)
TC - IC 1/0.65x2 0.3 ข้างใน : สายไฟเบอร์กลาส
ข้างนอก
: สแตนเลสชีลด์
0-270C
R/S
(PR)
WPR-H
WPR-H
WPR-H
7/0.32x2
4/0.65x2
7/0.65x2
0.5
1.3
2.3
สายไฟเบอร์กล้าส 0-270C
R/S
(PR)
WPR-H (SOS) 4/0.65x2 1.3 ข้างใน : สายไฟเบอร์กลาส
ข้างนอก
: สแตนเลสชีลด์
0-270C

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฮีทเทค
135/186 หมู่ 5 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร.0-2130-6763 โทรสาร. 0-2130-6764
E-mail : info@northheat.com

 Copyright 2005 @ North Heattech Limited Part., All rights reserved. 
Contact  
webmaster@northheat.com  Powered by