ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฮีทเทค (North Heattech Ltd.,Part) ยึดหลักการดำเนินงานที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก จึงทำให้ นอร์ท ฮีทเทค ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคนในวงการเดียวกันจำนวนมาก ด้วยนโยบายการดำเนินการธุรกิจที่ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 135/186 หมู่ 5 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0-2130-6763 แฟกซ์0-2130-6764
www.northheat.com  e-mail : info@northheat.com


นโยบายคุณภาพ
Quality  Policy

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฮีทเทค มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ด้วยสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
โปรดไว้วางใจเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของท่าน

North Heattech Ltd.,Part. is committed to maximize customer's satifaction
through the standard quality of products and services.
Please trust and choose us for your partner.

 

 

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฮีทเทค

135/186 หมู่ 5 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร.0-2130-6763 โทรสาร. 0-2130-6764
E-mail : info@northheat.com

 

 Copyright 2005 @ North Heattech Limited Part., All rights reserved. 
Contact  
webmaster@northheat.com  Powered by