เทอร์โมคัปเปิ้ล,Thermocouple

Thermocouple(เทอร์โมคัปเปิ้ล) มีหลาย Type ให้เลือกแล้วแต่ย่านอุณหภูมิและลักษณะการใช้งาน โดยความแตกต่างของ Thermocouple แต่ละ Type นี้เกิดจากการเลือกใชู้่คู่ของวัสดุ (Element) ของโลหะ ที่นำเข้ามาเชื่อมด้วยกันให้แตกต่างกัน เพราะโลหะแต่ละชนิดย่อมมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว ของมันอยู่แล้ว เมื่อนำโลหะชนิดต่างๆ กันมาจับคู่เชื่อมเข้าด้วยกัน จะทำให้คุณสมบัติของเทอร์โมคัปเปิ้ล ที่ได้แตกต่างกันไป

N_/1A, N_/6A

N_/2A, N_/3A


 

 
N_/4A, N_/5A N_/7A


 

N_/8A

N_/9A 
N_/11A N_/14A


 
N_/15A N_/16A


 
N_/17A N_/18A


 
N_/19A N_/20A


 


รหัสการสั่งทำ

NK / 2A 6 x 100 + 3M  (S4)  ---

รหัสการสั่งทำ
1. ชนิดของหัววัด
    
K : เทอร์โมคัปเปิ้ล Type K
     J : เทอร์โมคัปเปิ้ล Type J
     E : เทอร์โมคัปเปิ้ล Type E
     T : เทอร์โมคัปเปิ้ล Type T
     B : เทอร์โมคัปเปิ้ล Type B
     R : เทอร์โมคัปเปิ้ล Type R
     S : เทอร์โมคัปเปิ้ล Type S
     P : Rtd (Pt100, Pt1000)
 


2. รูปแบบตามลักษณะการติดตั้ง
3. เส้นผ่าศูนย์กลางโพรบ (มม.)
4. ความยาวโพรบ (มม.)
5. ความยาวสาย (ม.)
6. ขนาดเกลียว (หุน) เช่น
SA = 4 หุน
7. ลักษณะพิเศษ สามารถระบุได้ตามต้องการ เช่น
     - สแตนเลส 316
     - ออกสายเป็นปลั๊ก
     - สายเป็น
PVC, ไฟเบอร์กลาส, สแตนเลส, เทฟลอน


 
 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฮีทเทค
135/186 หมู่ 5 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร.0-2130-6763 โทรสาร. 0-2130-6764
E-mail : info@northheat.com

 

 Copyright 2005 @ North Heattech Limited Part., All rights reserved. 
Contact  
webmaster@northheat.com  Powered by