THERMOSTAT (เทอร์โมสตัท)

ooooเทอร์โมสตัท(Thermostat) คือเครื่องมือสำหรับใช้ควบคุมอุณหภูมิของระบบเพื่อที่ว่า อุณหภูมิของระบบจะถูกคงไว้ มีค่าใกล้เคียงกับค่าของอุณหภูมิ ณ จุดที่กำหนดไว้ ดังนั้น เทอร์ โมสตัท จะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นที่ต้องการรักษาไว้อย่างถูกต้อง

 

THERMOSTAT RAINBOW
 
Model
ช่วงอุณหภูมิ
TS-030SR-C
-30 C ~ 30 C
TS-050SR-C
0 C ~ 50 C
TS-080SR-C
0 C ~ 80 C
TS-120SR-C
0 C ~ 120 C
TS-150SR-C
0 C ~ 150 C
TS-200SR-C
0 C ~ 200 C
TS-320SR-C
50 C ~ 320 C
 

 

 

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฮีทเทค

135/186 หมู่ 5 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร.0-2130-6763 โทรสาร. 0-2130-6764
E-mail : info@northheat.com

 

 Copyright 2005 @ North Heattech Limited Part., All rights reserved. 
Contact  
webmaster@northheat.com  Powered by